CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Channel Management to Managing in Distribution Network Relationships

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kajsa Hulthén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In Wirtz, B. (Ed.) Handbuch Multi-Channel-Marketing, Wiesbaden, Gabler Verlag p. pp. 297-322. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-05-14. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 41600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur