CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teaching in Supplier Networks

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson
In Gibbert, M. and Durand, T. (Eds.) Strategic Networks, Strategic Management Society Series, Oxford, Blackwell Publishing p. pp. 40-57. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-05-14.
CPL Pubid: 41599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur