CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing developments within the Swedish construction industry

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 16th Nordic Workshop of Interorganisational Research, August 18-20, Herning, Denmark. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-05-14.
CPL Pubid: 41592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur