CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analysing Consequences of Changing Purchasing Behaviour within the Swedish Construction Industry

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Presented at the 12th IFPSM Summer School on Advanced Purchasing Research, July 7-12, Salzburg, Austria. (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-05-14.
CPL Pubid: 41590

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur