CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A second-order homogenization procedure for multi-scale analysis based on micropolar kinematics

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Diebels Stefan
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 69 (2007), p. 2485-2512.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 41558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur