CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Homogenization of microsystem interconnects based on micropolar theory and discontinuous kinematics

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Yan Zhang (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Journal of the Mechanics and Physics of Solids Vol. 55 (2007), p. 819-841.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-11. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 41554

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling and Reliability Assessment of Microsystem Interconnections