CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 2D model of ultrasonic wave propagation in an anisotropic weld

Qingwei Liu (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning) ; Håkan Wirdelius (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
NDT & E International (0963-8695). Vol. 40 (2006), 3, p. 229-238.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 41471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur