CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A System for Integrating Heterogeneous, Autonomous Databases

Merja Karjalainen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 134 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Database integration, query processing, rewrite rules, functional data model, database federationDenna post skapades 2007-05-08.
CPL Pubid: 41390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Bioinformatik (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-11-23
Tid: 10:15
Lokal: Sal ED, Rännvägen 6, Chalmers University of Technology

Ingår i serie

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University 30L