CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A survey on the continuous nonlinear resource allocation problem

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
European Journal of Operational Research Vol. 185 (2007), 1, p. 1-46.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 41380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur