CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Briefly on passive railway car suspension - force, power, deflection, roll and comfort

Jessica Fagerlund (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Jonas Sjöberg (Institutionen för signaler och system, Mekatronik) ; Thomas Abrahamsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Mekatronikmöte, 10-11 november 2005, Halmstad p. 1-3. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-05-07. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 41319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Mekatronik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur