CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Network Effects of Construction Companies' Sourcing from Low-Cost Countries

Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In proceedings of the 16th IPSERA conference, April 1-4, Bath. (2007)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-07.
CPL Pubid: 41314

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur