CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of magnetic shear on impurity transport

Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik ; Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Jeff Candy ; Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori)
Physics of Plasmas Vol. 14 (2007), 5, p. 052303.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-05-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 41313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)
Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur