CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiple sclerosis immunopathic trait and HLA-DR(2)15 as independent risk factors in multiple sclerosis

Margarita Callander ; Sara Haghighi ; Ann-Marie Landtblom ; Cecilia Ahlgren ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Lennart Rydberg ; Hussam Al Khoury ; Lars Rosengren ; Oluf Andersen
Multiple Sclerosis Vol. 13 (2007), 4, p. 441-445.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-05-06. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 41312

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)
Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin (GU)

Ämnesområden

Medicinsk genetik

Chalmers infrastruktur