CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Compact Radio Sources in Luminous Infrared Galaxies

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-964-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-05-04. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 41235

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Extragalaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-06-11
Tid: 13:00
Lokal: EA-salen, Hörsalsvägen 9-11
Opponent: Prof. Alan Pedlar, Dept. of Physics & Astronomy, University of Manchester, Jodrell Bank Observatory, UK

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2645