CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energideklarationer - bra start på vägen mot energieffektiviseringar

Birgit Brunklaus (Institutionen för miljösystemanalys) ; Örjan Lundberg (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Bygg & Teknik (0281-658x). Vol. 99 (2007), 2, p. 56-58.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: energi, EU, attityder, fastighet, lagstiftning, miljö, energideklarationer, byggnaderDenna post skapades 2007-05-03.
CPL Pubid: 41151

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för miljösystemanalys (1900-2003)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur