CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Review of Supply Chain Classifications

Jenny Bäckstrand (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem ; Extern)
PLANs forsknings- och tillämpningskonferens, Borås, Sweden - Produktionslogistik 2005 Vol. 7 (2005),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Supply chain classificationDenna post skapades 2007-05-02. Senast ändrad 2007-05-02.
CPL Pubid: 41101

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Levels of Interactions in Supply Chain Relations