CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Demonstration of AMSU Retrieval Precision for Mean Upper Tropospheric Humidity by a Non-Linear Multi-Channel Regression Method

C. Jiménez ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; S.A. Buehler ; V.O. John
Atmospheric Chemistry and Physics Vol. 5 (2005), p. 451-459.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4106

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur