CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement Results of Gaussian Beam Verification for HIFI Instrument of Herschel Space Observatory

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Karsten Ermisch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Onsala Rymdobservatorium) ; Magnus Svensson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in “Proceedings of SPIE in Modeling and Systems Engineering for Astronomy” Vol. 5497 (2004), p. 586-595.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4105

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur