CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Gaussian Beam Measurement Range for mm and Sub-mm Receivers

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Karsten Ermisch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Mathias Fredrixon (Onsala Rymdobservatorium) ; Magnus Svensson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in “Proceedings of Fifteenth International Symposium on Space Terahertz Technology” Massachusetts, USA p. www.stt.2004.org/. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4104

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Onsala Rymdobservatorium (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Radioastronomy Instrumentation for Herschel and APEX Projects