CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Using Active Circuitry for Substrate Noise Suppression

Rashid Farivar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Simon Kristiansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Fredrik Ingvarson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
ACM Great Lakes Symposium on VLSI (GLSVLSI) p. 449-452. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-27. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 41002

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Substrate Noise Coupling in Mixed-Signal Integrated Circuits: Compact Modeling and Grounding Strategies