CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Applications of the Nicholas Reaction

Natalie Ljungdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-7291-957-0.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: nicholas reaction, cobalt, combinatorial chemistry, solid phase synthesisDenna post skapades 2007-04-26. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 40991

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Organisk syntes

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2007-06-08
Tid: 10:00
Lokal: KB-salen, Kemigården 4, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Docent Mats Larhed, Organisk farmaceutisk kemi, BMC, Uppsala Universitet

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2638