CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Modelling Discrete Geological Structures as Markov Random Fields

Lars Rosén (Institutionen för geologi) ; Tommy Norberg (Institutionen för matematisk statistik) ; Agnes Baran ; Sandor Baran
Mathematical Geology (0882-8121 ). Vol. 34 (2002), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-24. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 40883

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)
Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur