CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Riskvärdering vid val av åtgärdsstrategi : beskrivning av metoder och exempel

Rapport / Naturvårdsverket, 5537

Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Pär-Erik Back (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Tore Söderqvist ; Åsa Soutukorva ; Lars Grahn ; Helen Eklund
Stockholm : Naturvårdsverket, 2006 , 2006. ISBN: 91-620-5537-2.- 79 s.
[Rapport]

Ingår i serien: Rapport / Naturvårdsverket, 5537, ISSN 0282-7298. Anmärkning: Omslag: "Kunskapsprogrammet Hållbar saneringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-04-24. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 40880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur