CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NO oxidation properties of Pt(111) revealed by ab initio kinetic simulations

Bengt I. Lundqvist (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
Physical Review B Vol. 71 (2005), p. 115406.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-15.
CPL Pubid: 4088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur