CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waveguide Components Development for APEX 1.32 THz Receiver

Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
in "Proceedings of 5th Workshop on MEMS for Millimeterwave Communication MEMSWAVE", 30 June-2 July, Uppsala, Sweden p. I1-I4. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4087

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur