CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogeological Decision Analysis for Designing Temporary Storage for Reclaimed Asphalt

Jenny Norrman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ) ; Lars Rosén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum ; DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers) ; Malin Norin (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik ; FRIST kompetenscentrum )
Environmental Engineering Science (1092-8758). Vol. 22 (2005), 6, p. 783-801.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-04-23. Senast ändrad 2015-03-06.
CPL Pubid: 40851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum
DRICKS Ramprogrammet för dricksvattenforskning vid Chalmers

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur