CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-Plane Analysis of Rational Harmonic Mode-Locking in an Erbium-Doped Fiber Ring Laser

Wenn Jing Lai ; Ping Shum ; Le Nguyen Bihn ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Journal of Quantum Electronics Vol. 41 (2005), Nr 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-01-19.
CPL Pubid: 4083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur