CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-precision low-cost colorimeters and spectrophotometers based on ligquid crystalline optics

P Kohns ; A.A Muravski ; Y. Machekin ; R. Kankia ; V. Svirid ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; G. Lester
XV Conference on Liquid Crystals Vol. 5565 (2003), 332-337,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 4082

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur