CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design, Performance Evaluation and Endwall Flow Structure Investigation of an S-shaped Intermediate Turbine Duct

Lars-Uno Axelsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Carlos Arroyo Osso (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; David Cadrecha ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of GT2007. ASME Turbo Expo 2007: Power for Land, Sea and Air. May 14-17, 2007, Montreal, Canada. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-23. Senast ändrad 2007-04-23.
CPL Pubid: 40774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur