CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown in RF devices

Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; M. Buyanova ; D.S. Dorozhkina ; Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; I. Nefedov ; T. Olsson ; J. Puech ; V. Semenov ; I. Shereshevski ; Richard Udiljak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
33rd European Physical Society Conference on Plasma Physics, Rome, June 19-23, 2006 p. 429. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-18.
CPL Pubid: 40645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur