CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

40 Gb/s field experiment over an 820 km transmission link designed for 10Gbit/s, using the APRZ modulation format

Marco Forzati (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; A. Berntson ; J. Mårtensson ; J. Djupsjöbacka ; J Li ; S. Melin
Electronics Lett. Vol. 42 (2006), 17, p. 991-992.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-18. Senast ändrad 2007-04-18.
CPL Pubid: 40644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur