CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance analysis of single MZM APRZ transmitters

Marco Forzati (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; A. Berntson ; J. Mårtensson ; R.J. Davies
J. Lightwave Techn. Vol. 24 (2006), 5, p. 2006-2014.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-18. Senast ändrad 2007-04-18.
CPL Pubid: 40643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur