CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffusion of super-Gaussian profiles

C-J Rosenberg ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; M. Desaix ; Pontus Johannisson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Eur. J. Phys. Vol. 28 (2007), p. 45-50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-16.
CPL Pubid: 40545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur