CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor in a coaxial transmission line. I. Analytical study

Richard Udiljak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; J. Puech
Physics of Plasmas Vol. 14 (2007), 033508, p. 1-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-16.
CPL Pubid: 40544

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur