CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor in rectangular waveguides

V.E. Semenov ; E.I. Rakova ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Physics of Plasmas Vol. 14 (2007), 033501, p. 1-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-16.
CPL Pubid: 40543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Plasmafysik

Chalmers infrastruktur