CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multipactor in a coaxial transmission line. II. Particle-in-cell simulations

V.E. Semenov ; N. Zharova ; Richard Udiljak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Physics of Plasmas Vol. 14 (2007), 033509, p. 1-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-16.
CPL Pubid: 40542

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur