CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Domain walls in Fe(001) bicrystals – thickness dependence and field induced transitions

Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik)
Journal of Magnetism and Magnetic Materials Vol. 310 (2007), p. 2195 -2197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-13. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 40510

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)

Ämnesområden

Magnetism

Chalmers infrastruktur