CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scrutinizing policy assumptions in biotechnology

Annika Rickne ; Maureen McKelvey (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Globalics conference in Trivandrum, India, 4-7 October. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-13. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 40506