CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural investigation of the effect of water vapour on the oxidation of alloy 353 MA in oxygen at 700 and 900ºC

Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Sead Canovic (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Fang Liu (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Henrik Asteman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Materials at High Temperature Vol. 22 (2005), 3-4, p. 231-243.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 40488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microscopy of high temperature oxidation of iron and some stainless steels