CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of traces of SO2 on iron oxidation: A microstructural study

Torbjörn Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Anders Järdnäs (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Lars-Gunnar Johansson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Oxidation of Metals Vol. 67 (2007), 3-4, p. 193-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-12. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 40487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microscopy of high temperature oxidation of iron and some stainless steels