CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic and transport properties of Ni81Fe19/Al2O3 granular multilayers approaching the superparamagnetic limit

Rimantas Bručas (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Maj Hanson (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik) ; Robert Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Erik Wahlström ; Maarten v Kampen ; Björgvin Hjörvarsson ; Hans Lidbaum ; Klaus Leifer
Journal of Applied Physics Vol. 101 (2007), p. 073907.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-12. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 40485

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik (2005-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Magnetism

Chalmers infrastruktur