CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparisom of the microstructures of WC-VC-TiC-Co and WC-VC-Co cemented carbides

NG Hashe ; Johannes Neethling ; PR Berndt ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Susanne Norgren
International Journal of Refractory Metals & Hard Materials Vol. 25 (2007), p. 207-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 40477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur