CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave Breakdown in RF Devices Containing Sharp Corners

T. Olsson ; Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; D.S. Dorozhkina ; V. Semenov ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech ; I. Nefedov ; I. Shereshevskii
Proceedings of 2006 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, San Francisco, CA, June 11-16 p. 1233-1236. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-11.
CPL Pubid: 40471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur