CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the effective diffusion length for microwave breakdown

Ulf Jordan (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; L. Lapierre ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; T. Olsson ; J. Puech ; V. Semenov ; J. Sombrin ; R. Tomala
IEEE Plasma Science Vol. 34 (2006), p. 421.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-11.
CPL Pubid: 40468

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur