CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantitative lignin analysis based on permanganate oxidation

Jim Parkås (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gösta Brunow ; Knut Lundquist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
BioResources (1930-2126). Vol. 2 (2007), 2, p. 169-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Aromatic acids, Calculation, Lignin, Oxidation, Permanganate, Phenol


Calculation programs (Excel) can be downloaded from records No. 26259, No. 26260, and No. 26263.Denna post skapades 2007-04-11. Senast ändrad 2008-06-25.
CPL Pubid: 40446

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Trävetenskap

Chalmers infrastruktur