CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Photorefractive composites of IR-diapason based on polyvinylcarbazole and carbon nanotubes

A. D. Grishina ; Liliana Licea-Jiménez (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; L. Ya. Pereshivko ; T. V. Krivenko ; VV Saveleev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A V Vannikov
High Energy Chemistry Vol. 41 (2007), 4,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-04. Senast ändrad 2010-09-06.
CPL Pubid: 40379

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur