CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experiences from Energy Efficiency Policies in Sweden During the Last 30 Years - Looking at the Building Sector

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceeding for 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-04. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 40370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur