CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting Crack Growth and Risks of Rail Breaks due to Wheel Flat Impacts in Heavy Haul Operations

Johan Sandström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings International Heavy Haul Association Specialist Technical Session (IHHA2007) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-04-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 40334

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Analysis of rail breaks and insulated joint deterioration