CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short circuiting in a denitrifying activated sludge tank

Robert Kjellstrand (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; A Mattsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh
Water Sci. Technol. Vol. 52 (2005), 10-11, p. 79-87.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-04-03.
CPL Pubid: 40331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur