CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intercomparison of General Purpose Clear Sky Atmospheric Radiative Transfer Models for the Millimeter/submillimeter Spectral Range

C. Melsheimer ; C. Verdes ; S.A. Buehler ; C. Emde ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; D.G. Feist ; S. Ichizawa ; V.O. John ; Y. Kasai ; G. Kopp ; N. Koulev ; T. Kuhn ; S. Lemke ; S. Ochiai ; F. Schreier ; T.R. Sreerekha ; M. Suzuki ; C. Takahashi ; S. Tsujimaru ; Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Radio Science Vol. 40 (2005), p. 1007.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur